Bình nóng lạnh nằm ngang , Bình nóng lạnh 15L , Bình nước nóng 30L , bình năng lượng mặt trời , Máy nước nóng an toàn , Bình nước nóng 15L , bình nước nóng , Máy nước nóng có bơm , Bình nóng lạnh tiết kiệm điện , Bình nóng lạnh tốt , Bình nóng lạnh loại nào tốt , Máy nước nóng tốt , Bình nước nóng loại nào tốt , Bình nóng lạnh 20L , Bình nóng lạnh 30L , Máy nước nóng loại nào tốt , binh nong lanh , Máy nước nóng tiết kiệm điện

GIỚI THIỆU XI MĂNG POMIHOA

Với dây chuyền thiết bị đồng bộ, công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu (Công nghệ Đức) có hệ thống tự động hoá và ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao. Từ khâu gia công chế tạo, đồng nhất phối liệu, nung Clinker đến công đoạn nghiền Xi Măng và hệ thống đóng bao tự động, tất cả các công đoạn thuộc quá trình sản xuất được vận hành và giám sát từ phòng Điều khiển Trung tâm (CCR) thông qua hệ thống SIMATIC PCS7 của SIEMENS, nhằm đưa ra sản phẩm có chất lượng cao và ổn định.
Nhà máy có hai dây chuyền sản xuất công suất 2 triệu tấn xi măng/năm. Lò nung Clinker công suất 5.000 tấn/ngày. Công ty cung cấp ra thị trường chủ yếu các loại sản phẩm: 
Clinker CPC 50 theo tiêu chuẩn TCVN 7024-2002, Xi măng PCB 30, PCB 40, PCB 50 theo tiêu chuẩn TCVN 6260-2009 và Xi măng PC 50 theo TCVN 2682-2009.

Sản phẩm XI MĂNG POMIHOA của công ty CP Xi Măng HƯỚNG DƯƠNG được tiêu thụ qua hệ thống Nhà phân phối trên toàn quốc và xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

SẢN PHẨM XI MĂNG POMIHOAClinker


Clinker


Xi măng PCB50


Xi măng PCB50


Xi măng PCB30


Xi măng PCB30


Xi măng PC50


Xi măng PC50

SẢN PHẨM BÁN CHẠYXi măng PCB40


Xi măng PCB40


Xi măng PCB30


Xi măng PCB30


Xi măng PCB50


Xi măng PCB50


Clinker


Clinker

KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ

 

 

 

 

 

 

CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

NHÀ MÁY XI MĂNG POMIHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN

HÀ NAM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM KHỐT

MƯỜNG LA - SƠN LA

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TÀ THÀNG

SƠN LA

Keangnam Landmark Tower

HÀ NỘI

ĐƯỜNG CAO TỐC

NHẬT TÂN - NỘI BÀI

TIN NỔI BẬT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Với phương trâm phục vụ khách hàng trong & ngoài nước ngày càng tốt hơn nữa.... Đọc thêm...
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

                         ... Đọc thêm...

CÁC ĐẠI LÝ & KHÁCH HÀNG MIỀN NAM

STT Khách hàng Địa Chỉ  Cấp... Đọc thêm...

CÁC ĐẠI LÝ & KHÁCH HÀNG MIỀN TRUNG

1. KHÁCH HÀNG XI MĂNG STT KHÁCH... Đọc thêm...

ĐĂNG NHẬPLIÊN KẾT WEBSITE - TỶ GIÁ

MẠNG XÃ HỘI

   

Đệm |Đệm giá rẻ |Đệm lò xo |Đệm Sông Hồng |Đệm Everhome |Đệm mút |Đệm Queensweet |Đệm Liên Á |Đệm Korea

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.087 seconds, 7.49 MB
Application afterRoute: 1.902 seconds, 11.38 MB
Application afterDispatch: 1.988 seconds, 13.39 MB
Application afterRender: 4.359 seconds, 29.15 MB

Bộ nhớ sử dụng

30678912

130 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 2. SELECT newurl
    FROM jos_sh404sef_aliases
    WHERE alias = ''
 3. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 4. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,78,79,67,68,62,84,85,86,87,69,76,77,91,53,90,75,70,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 5. SHOW TABLES
 6. SELECT *
    FROM jos_languages
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,78,79,67,68,62,84,85,86,87,69,76,77,91,53,90,75,70,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-05-26 22:18:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-05-26 22:18:11' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 4
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-05-26 22:18:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-05-26 22:18:11' )
    ORDER BY  f.ordering
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(109,118,80,64,120,58,88,70,83,48,50,96,49,122,81,68,69,62,99,57,27,74,56,61,119)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 14. SELECT m.*, SUM(CASE WHEN p.published=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS cnt

    FROM jos_menu AS m

    LEFT JOIN jos_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,78,79,67,68,62,84,85,86,87,69,76,77,91,53,90,75,70,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 16. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,53,62,69,67,68,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 18. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=79&lang=vi'
 19. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 20. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 21. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE id = 79
    AND published='1'
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 23. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=80&lang=vi'
 24. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 25. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 26. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE id = 80
    AND published='1'
 27. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(80)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 28. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=81&lang=vi'
 29. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 30. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 31. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE id = 81
    AND published='1'
 32. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(81)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 33. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=82&lang=vi'
 34. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 35. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 36. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE id = 82
    AND published='1'
 37. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(82)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 38. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=83&lang=vi'
 39. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 40. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 41. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE id = 83
    AND published='1'
 42. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(83)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 43. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=89&lang=vi'
 44. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 45. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 46. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE id = 89
    AND published='1'
 47. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 48. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM jos_vvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1464282000
 49. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM jos_session  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME >= 1464301091
 50. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM jos_vvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME <= 1464282000
 51. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM jos_vvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1464195600  
    AND TIME <= 1464282000
 52. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM jos_session  
    WHERE TIME > 1464300192
 53. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-05-26 22:18:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-05-26 22:18:11' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=5 OR s.id=6 OR s.id=7 OR s.id=8 OR s.id=9 OR s.id=10 OR s.id=11 OR s.id=12 OR s.id=13 OR s.id=14 OR s.id=15 OR s.id=16 OR s.id=17 OR s.id=18 OR s.id=19)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.modified DESC, a.created DESC
    LIMIT 0, 4
 54. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,61,74,73)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 55. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-05-26 22:18:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-05-26 22:18:11' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=5 OR s.id=6 OR s.id=7 OR s.id=8 OR s.id=9 OR s.id=10 OR s.id=11 OR s.id=12 OR s.id=13 OR s.id=14 OR s.id=15 OR s.id=16 OR s.id=17 OR s.id=18 OR s.id=19)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 20
 56. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(98,97,91,78,74,73,72,71,62,61,60)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 57. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 58. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 59. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 60. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 61. SELECT DISTINCT product_sku
    FROM jos_vm_product, jos_vm_product_category_xref, jos_vm_category
    WHERE
  (jos_vm_product.product_parent_id='' OR jos_vm_product.product_parent_id='0')

    AND jos_vm_product.product_id=jos_vm_product_category_xref.product_id

    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_product_category_xref.category_id

    AND jos_vm_category.category_id='6'

    AND jos_vm_product.product_publish='Y'

    AND jos_vm_product.product_special='Y'

    ORDER BY RAND()
    LIMIT 0, 4
 62. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Clinker'
 63. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=20
 64. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='20'
 65. SELECT id, params
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 66. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 67. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=80&category_id=6&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=20'
 68. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 69. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 70. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 20
 71. SELECT c.category_name, c.category_id, x.category_parent_id
    FROM jos_vm_category AS c
   
    LEFT JOIN jos_vm_category_xref AS x
    ON c.category_id = x.category_child_id;
 72. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '20'
 73. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Xi măng PCB50'
 74. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=19
 75. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='19'
 76. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=83&category_id=6&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=19'
 77. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 78. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 79. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 19
 80. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '19'
 81. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Xi măng PCB30'
 82. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=18
 83. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='18'
 84. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=81&category_id=6&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=18'
 85. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 86. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 87. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 18
 88. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '18'
 89. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Xi măng PC50'
 90. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=25
 91. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='25'
 92. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=89&category_id=6&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=25'
 93. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 94. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 95. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 25
 96. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '25'
 97. SELECT p.product_sku
    FROM jos_vm_product AS p
  JOIN jos_vm_product_category_xref AS pc
    ON p.product_id=pc.product_id
  JOIN jos_vm_category AS c
    ON pc.category_id=c.category_id
   
    WHERE p.product_publish = 'Y'
    AND c.category_publish = 'Y'
    AND product_parent_id=0
   
    ORDER BY p.cdate ASC
    LIMIT 4
 98. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Xi măng PCB40'
 99. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=17
 100. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='17'
 101. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=82&category_id=6&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=17'
 102. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 103. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 104. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 17
 105. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '17'
 106. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Xi măng PCB30'
 107. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=18
 108. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=81&category_id=6&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=18'
 109. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 110. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 111. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 18
 112. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '18'
 113. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Xi măng PCB50'
 114. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=19
 115. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=83&category_id=6&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=19'
 116. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 117. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 118. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 19
 119. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '19'
 120. SELECT product_id, product_name, product_parent_id, product_thumb_image
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_sku='Clinker'
 121. SELECT category_id
    FROM `jos_vm_product_category_xref`
    WHERE product_id=20
 122. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_virtuemart&Itemid=80&category_id=6&flypage=flypage.tpl&lang=vi&page=shop.product_details&product_id=20'
 123. SELECT name, link,id
    FROM jos_menu
    WHERE published='1'
    AND link LIKE 'index.php?option=com_virtuemart%'
 124. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(79,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 125. SELECT p.product_id, x.category_id
    FROM jos_vm_product AS p
    LEFT JOIN jos_vm_product_category_xref AS x
    ON (p.product_id = x.product_id OR (p.product_parent_id <> 0
    AND p.product_parent_id=x.product_id))
   
    WHERE p.product_id = 20
 126. SELECT product_id, product_sku, product_name
    FROM jos_vm_product
   
    WHERE product_id = '20'
 127. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 128. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 129. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,78,79,67,68,62,84,85,86,87,69,76,77,91,53,90,75,70,80,81,82,83,89)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 130. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

4 các truy vấn quan trọng đã được ghi lại

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Nạp xong các file ngôn ngữ

Untranslated Strings Diagnostic

Không

Untranslated Strings Designer

Không